Laatste check voor optreden.

Bart Hoenders, Pipe Mayor